Case studies

Zapoznaj się z historiami sukcesu naszych klientów, którym pomogliśmy zoptymalizować ilość i wartość dokonywanych sprzedaży.

Optymalizacja marketingu afiliacyjnego | Lloyds Banking Group

Optimise zdobyło wyróżnenie w kategorii finansów na Gali Nagród Performance Marketingu w 2011 roku za optymalizację performance marketingowego programu kart kredytowych Lloyds Banking Group. LBG chciało utrzymać poziom sprzedaży, zwiększyć wartość kont, rozwinąć ofertę dla istniejących klientów oraz usprawnić pozyskiwanie nowych, a także urozmaicić swój marketing afiliacyjny.

Optimise zapewniło sukces performance marketingu LBG, wzmocniając relacje z kluczowymi wydawcami poprzez wspólne prace nad optymalizacją wydajności; rozszerzenie zakresu aktywności w sieci afiliacyjnej o kampanie mailingowe oraz zwiększanie zwrotu z inwestycji ROI dzięki lepszemu dopasowaniu treści do klienta, zapewniające wyższe współczynniki konwersji. Optimise wykorzystało testy A/B stron docelowych, aby zmaksymalizować współczynniki konwersji, co dało znakomite rezultaty. Odnotowano znaczący wzrost na kanale mailingowym, osiągając 15% udział we wszystkich dokonywanych sprzedażach. Marka Lloyds zajęła drugie i trzecie miejsce wśród najpopularniejszych dostawców na Quidco, a współczynnik konwersji kliknięć na dokonane sprzedaże wzrósł o 40%.

 

Optymalizacja wydajności | Pozyskiwanie klientów i wzrost ROI dla RBS

Optimise pomogło rozszerzyć zakres performance marketingu RBS, zmniejszając zależność od agregatorów, a zwiększając wyeksponowanie w sieci afiliacyjnej. Pomogliśmy uzyskać lepsze współczynniki konwersji i wskaźniki rentowności ROI. Kampania zdobyła główne wyróżnienie w kategorii finasów na Gali Nagród Performance Marketingu w 2014 roku.

Optimise zapewniło sukces performance marketingu RBS, rozszerzając zakres aktywności w poszczególnych kanałach: mailing, cashback oraz video, uruchamiając dynamiczne strony docelowe dla wydawców, rewidując metody trackingu i płatności, zwiększając zaufanie wydawców dostarczając szerszą gamę produktów, aby mogli optymalizować swój ruch sieciowy. Stworzyliśmy dedykowane strony docelowe dotyczące np. kredytów samochodowych. Zoptymalizowaliśmy również prowizje na bazie łączonego modelu CPA i EPC oraz uzgodnionych stawek, zapewniając tym samym lepsze wyeksponowanie i większą ilość pozyskanych klientów. Osiągnięte rezultaty były znakomite – 116% wzrost sprzedaży liczony rok do roku, 58% wzrost współczynników konwersji i obniżenie średniego mieszanego CPA o ok. 30%.

 

Optymalizacja wartości Cashback | Kampania ‘click to call’ Policy Expert

Policy Expert, marka ubezpieczeń nieruchomości chciała wprowadzić innowacje w zakresie cashback, aby zwiększyć poziom zaangażowania klentów i zwiększyć aktywność swoich call centre. Wdrożyliśmy naszą innowacyjną technologię ‘click to call’ we współpracy z największymi witrynami cashback, umożliwiając klientom bezpośrednie łączenie się z call center Policy Expert. Dzięki uzyskanemu w ten sposób pełnemu obrazowi ścieżki zakupowej dokonaliśmy optymalizacji współczynników konwersji poprzez odpowiednie dopasowanie treści informacji udzielanych przez pracowników call center do źródła połączenia i kwoty cashback. Osiągnięte rezultaty były znakomite – technologia ‘click to call’ znacząco zwiększyła sprzedaż osiągając 10% udział we wszystkich sprzedażach afiliacyjnych, poprawiła współczynniki konwersji
o ok. 50%, podniosła ilość dodatkowych sprzedaży o 47% i zwiększyła ogólną wartość polis.

Optymalizacja mediów mobilnych do pozyskiwania klientów hipotecznych| Kampania Cost Per Call

Jeden z topowych banków chciał zwiększyć ilość pozyskiwanych klientów na kredyty hipoteczne wykorzystując do tego marketing afiliacyjny, ale brakowało mu rozwiązania na aplikacje mobilne. Optimise wdrożyło mierzenie połączeń, umożliwiając potencjalnym klientom konsultacje z doradcą podczas skomplikowanego procesu aplikacji o kredyt hipoteczny. Zwiększenie współczynników konwersji nastąpiło zarówno w przypadku urządzeń stacjonarnych, jak i mobilnych, optymalizując jakość leadów na podstawie pięciominutowych rozmów telefonicznych.

Osiągnięte rezultaty przerosły wszelkie oczekiwania, przynosząc w przeciągu pięciu miesięcy ponad 10,000 zweryfikowanych połączeń, czyniąc z programu drugi co do wielkości sprzedaży kanał komunikacji, z najwyższym wskaźnikiem rentowności ROI spośród wszystkich kanałów online.

Kampania afiliacyjna dla Legal & General

 W 2014 roku zdobyliśmy główną nagrodę na Gali Nagród Performance Marketingu w kategorii finanse za zarządzanie i rozwój kampanii afiliacyjnej dla Legal & General. L&G chciało uzyskać natychmiastowy przyrost sprzedaży, aby osiągnąć zaplanowane cele, zwiększyć wartość LTV klientów cashback’owych i zapewnić pełną zgodność ze swoją polityką sprzedaży.

Optimise zapewniło sukces programowi afiliacyjnemu dla L&G, generując wzrost sprzedaży od istniejących wydawców oraz wprowadzając nowych do programu. Jako pierwsi na rynku wprowadziliśmy kampanię wielostopniowego cashback’u oraz opartą na bonusach strategię dodatkowej premii, obniżając koszty ponoszone przez L&G. Dzięki naszym metodom zarządzania zgodnością treści i bliskim relacjom z wydawcami osiągnęliśmy imponujące efekty – w niektórych miesiącach ilość dokonywanych sprzedaży przekroczyła zaplanowany poziom aż o 43%, a roczne cele sprzedażowe zostały przekroczone 5%, a wszystko to bez żadnych naruszeń polityki sprzedaży ze strony wydawców.

 

Optymalizacja ARPU | Kampania cross sale dla AVIVA

Kampania cross sale dla AVIVY oparta na naszym systemie lojalnościowym, zdobyła główne wyróżnienie w kategorii innowacyjnych reklamodawców na tegorocznej Gali Nagród Performance Marketingu. Głównym celem AVIVY było zwiększenie ilości transakcji cross sale oraz wartości LTV w oparciu o istniejącą bazę posiadaczy ubezpieczeń na dom lub mieszkanie.

W tym celu zintegrowaliśmy nasz system lojalnościowy z aplikacją mobilną klienta MyAviva i wspólnym loginem sieciowym.  Opracowaliśmy proces ‘cichej’ rejestracji tak, aby w prosty i bezproblemowy sposób wprowadzić klientów posiadających ubezpieczenie nieruchomości na ścieżkę zakupową promującą ubezpieczenie samochodu. W ścisłej współpracy z AVIVĄ przygotowaliśmy algorytm zachęcający właściwych klientów do nabycia odpowiednio dobranych produktów za pomocą funkcji “Inne atrakcyjne oferty”. Nasz system lojalnościowy przyniósł 40% wzrost ilości transakcji i zwiększenie wartości składek przypisanych brutto o 16%, przy jednoczesnym obniżeniu rzeczywistego CPA o 5%. System ten zapewnia jeden z najniższych wskaźników kosztu pozyskiwania klientów w całym sektorze ubezpieczeń mieszkaniowych.