Monitoring

Monitoring paid-search

Wykorzystujemy zaawansowane technologie third-party, aby monitorować reklamy typu paid-search we wszystkich najważniejszych wyszukiwarkach i wykrywać wszelkie przypadki takiej reklamy oparte na Twojej marce i znakach towarowych. Dzięki temu możemy zapobiegać wielu popularnym technikom stosowanym przez oszustów w celu ukrycia ich działalności, takim jak porywanie URL/ tekstów reklamowych, day-parting (dostosowywanie treści do pory dnia) oraz odwrotne geotargetowanie.

Spyware i adware

Technologia nie rozwiązuje wszystkich problemów i jest to szczególnie widoczne w przypadku spyware oraz adware. Dlatego podejmujemy szczególne starania, aby poznać naszych wydawców
i badać wyraźne odchylenia od normy, takie jak wyjątkowo wysokie współczynniki konwersji.

Pozostając czujnymi, wierzymy że nasza kontrola jakości i ścisłe monitorowanie zapewniają skuteczną ochronę przed tymi technikami. Potwierdzają to skoordynowane audyty rynku, które pokazują, że wydawcy stosujący takie techniki nie przynależą do naszej sieci.

Zapisz Się