Mobile SDK

Oferujemy wybór prostych, łatwych do zintegrowania SDK (Software Development Kits), które wykorzystując naszą zaawansowaną technologię trackingu mobilnego pozwolą Ci zwiększyć ilość instalowanych aplikacji oraz dokonywanych za ich pomocą zakupów, dzięki czemu zmaksymalizujesz swoje zyski z ruchu generowanego przez urządzenia mobilne.

Nasze SDK pozwolą Ci monitorować każdą czynność użytkownika – od kliknięcia w kreacje i zainstalowanie aplikacji, poprzez proces zakupu i aktualizacji. Za pomocą naszych rozwiązań możesz dokonać deeplinkowania do konkretnego miejsca już po zakończeniu instalacji, a nasz zaawansowany tracking pomiędzy aplikacjami pozwala rejestrować wtórne instalacje i związane z nimi transakcje.

SDK reklamodawcy

Nasze SDK dostępne dla aplikacji pozwalają reklamodawcom mierzyć instalacje, sprzedaże oraz inne zdarzenia wewnątrz aplikacji na urządzeniach iOS, Android oraz Windows Mobile, bez względu na ich źródło. Możliwe jest również  deeplinkowanie w konkretne miejsce w aplikacji  już po zakończeniu instalacji.

SDK wydawcy

Dzięki naszym SDK, wydawcy mogą w pełni zoptymalizować ruch dostarczany przez urządzenia mobilne, aplikacje, media społecznościowe i media mobilne, wykorzystując w tym celu informacje o produkcie, społecznościowych udostępnieniach (ShareButtons), aplikacjach (AppButtons) oraz linkach do produktów (ProductLinks).

Zarejestruj Się