Raporty mobile

Wykorzystujemy naszą najnowocześniejszą technologię, gromadzone dane oraz wiedzę, aby zapewnić Ci niezrównany monitoring mobilnej wydajności. Dzięki niezwykle wysokiemu poziomowi szczegółowości dostarczanych przez nas danych możesz optymalizować sprzedaż pod kątem konkretnych urządzeń, systemów operacyjnych, dostawców usług oraz mobilnych formatów medialnych.

Mobile behavioural intelligence

Najważniejszym czynnikiem wpływającym obecnie na rynek performance marketingu jest zmiana preferencji użytkowników z urządzeń stacjonarnych na mobilne. Dostosowywanie przekazu internetowego do urządzeń mobilnych rośnie w tempie wykładniczym i w 2014 roku przekroczyło przekaz na urządzeniach stacjonarnych. Nasz ruch wewnątrz sieci wykazuje podobne tendencje i w obecnej chwili urządzenia mobilne stanowią 50% całego ruchu w sieci.

Oferujemy zakres ściśle ukierunkowanych rozwiązań dla marketingu mobilnego, abyś mógł dotrzymać tempa zachodzącym zmianom.

Monitorowanie mediów mobilnych

Nasze raporty dotyczące mediów mobilnych przedstawiają informacje na temat ich wydajności, dzięki czemu możesz optymalizować zasięg, zaangażowanie i zakupy mobilne pod kątem grup lub konkretnych wydawców, rodzaju i marki urządzenia oraz operatora, a także wiele więcej. Pozwoli Ci to zoptymalizować swoje zyski z ruchu generowanego przez urządzenia mobilne oraz wskaźnik rentowności ROI.

Zapisz Się